Cập nhật tiến độ thi công Feliz Homes Hoàng Mai mới nhất

Cập nhật tiến độ thi công Feliz Homes Hoàng Mai tháng 4/2021

TIẾN ĐỘ FELIZ HOMES HOÀNG MAI THÁNG 5/2021

Tiến độ Feliz Homes T5/2021
Tiến độ Feliz Homes T5/2021
Tiến độ Feliz Homes T5/2021
Tiến độ Feliz Homes T5/2021

TIẾN ĐỘ FELIZ HOMES HOÀNG MAI THÁNG

4/2021

Hình ảnh tiến độ thi công trên công trường dự án Feliz Homes Hoàng Mai tháng 4/2021 do website felizhomehoangmai.com chụp được. Hiện tại dự án đã xây tới tầng 3.

Cập nhật tiến độ thi công Feliz Homes Hoàng Mai tháng 4/2021
Cập nhật tiến độ thi công Feliz Homes Hoàng Mai tháng 4/2021
Cập nhật tiến độ thi công Feliz Homes Hoàng Mai tháng 4/2021
Cập nhật tiến độ thi công Feliz Homes Hoàng Mai tháng 4/2021

Cập nhật tiến độ thi công Feliz Homes Hoàng Mai tháng 4/2021
Cập nhật tiến độ thi công Feliz Homes Hoàng Mai tháng 4/2021
Cập nhật tiến độ thi công Feliz Homes Hoàng Mai tháng 4/2021
Cập nhật tiến độ thi công Feliz Homes Hoàng Mai tháng 4/2021