Tiến độ thanh toán chung cư Feliz Homes Hoàng Mai

1. Tiến độ thanh toán thông thường

Đặt cọc: 100.000.000 VNĐ/Căn
Đợt 1: Thanh toán 15% – sau 07 ngày đăt cọc ( Trừ đi số tiền cọc )
Đợt 2: Thanh toán 15% – 60 ngày kể từ đợt 1 – Đổ sàn tầng 5
Đợt 3: Thanh toán 10%- 90 ngày kể từ đợt 2 – Đổ sàn tầng 10
Đợt 4: Thanh toán 10% – 90 ngày kể từ đợt 3 – Đổ sàn tầng 15
Đợt 5: Thanh toán 10% – 90 ngày kể từ đợt 4 – Đổ sàn tầng 20
Đợt 6: Thanh toán 10% – 90 ngày kể từ đợt 5 – Cắt nóc
Đợt 7: Thanh toán 25% + 2% PBT – Bàn giao căn hộ
Đơt 8: Thanh toán 5% – Bàn giao GCN – Quý 3/2022

2. Tiến độ thanh toán đối với KH vay ngân hàng

Đặt cọc: 100.000.000 VNĐ/căn
Đợt 1: Thanh toán 10% kể từ ngày đặt cọc 7 ngày
Ngân hàng giải ngân 30%
Đợt 2: Thanh toán 15% – sau 60 ngày thanh toán đợt 1
Ngân hàng giải ngân: 40%
Đợt 3: Thông báo bàn giao nhà thanh toán 2% PBT – Quý 3/2022
Đợt 4: Bàn giao GCN – Ngân hàng giải ngân 5%